23.3.07

Karlstad - Kil, 22/3 15:44

- Varför befann du dig på platsen?
- Jag vet inte.
- Du vet inte?
- Nä.
- Är det ofta du inte vet varför du befinner dig på en plats?
- Det händer.
- Hur går det till?