3.3.07

Gamlebyen, Egedes gate 1, 2/3 20:35

Vi kallar det en dag och reser hem i det förflutna.