23.3.07

Söder, Kägelbanen, 21/3 20:34 - 21:03

Jag begär identifikation.

Jag begär en förening.

*

Attacken är ett parameter.