23.3.07

Åmotsfors, 22/3 16:47

Den tjugoförsta mars är världspoesidagen och världsdagen för avskaffande av rasdiskriminering.
Den tjugoandra mars är världsvattendagen.
Den tjugotredje mars är världsmeteorologidagen.