7.7.06

Ingarö, Stora Sand 13:21

Jag kissar så högt att jag inte hör vad du säger.