6.7.06

Ingarö, Björkviks brygga 16:21

Konkurrerande hastighet är historiens centrala vektor.