6.7.06

16:48

                        jag är trött på
att vara ställföreträdare i
någon annans liv